Trúng thầu dự án Trụ sở Đảng bộ khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Trúng thầu dự án Trụ sở Đảng bộ khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long

     Theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long. Hanicons được chọn là Nhà thầu thi công xây dựng dự án Trụ sở làm việc Đảng bộ khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

     Dự án gồm khối nhà chính cao 04 tầng được đầu tư đồng bộ hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà.

     Tổng mức đầu tư: 66 tỷ đồng. Thời gian thi công 450 ngày.

     Hanicons tin tưởng sẽ tổ chức thi công hoàn thành hợp đồng trước thời hạn để Chủ đầu tư bàn giao công trình cho đơn vị sử dụng có trụ sở làm việc đáp ứng yêu cầu công việc.

     Hiện nay Hanicons đang cùng Chủ đầu tư thương thảo ký kết hợp đồng và triển khai thi công đúng kế hoạch.

Phối cảnh dự án