Giá trị tầm nhìn

Trở thành công ty hàng đầu tại Việt Nam trên các lĩnh vực mà công ty hoạt động bằng sự lỗ lực trong nghiên cứu và sản xuất của các thành viên. Cùng với sự phát triển của mình HANICONS cam kết sẽ mang lại giá trị cho cuộc sống hiện tại cũng như tương lai phát triển của mỗi thành viên.
Định hướng phát triển của HANICONS theo các giai đoạn sau:
(1) Ổn định và phát triển lĩnh vực nhận thầu thi công xây dựng công trình.
(2) Hoạt động sang lĩnh vực đầu tư theo hình thức BT, BOT, …
(3) Đầu tư dự án về sản xuất, thương mại, bất động sản.
(4) Phát triển thành thương hiệu đa ngành nghề.