Giới thiệu

Trong thời kỳ hội nhập đa phương của nền kinh tế trí thức cùng sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong ngành xây dựng, quản lý điều hành công ty xuất thân từ Doanh nghiệp nhà nước, ông Nguyễn Trọng Thủy đã rút ra được nhiều bài học quý giá về quản trị doanh nghiệp. Một trong những vấn đề cốt lõi là hoạt động minh bạch đồng thời phải có cơ chế tự động để tạo động lực cho mọi cá nhân của công ty luôn luôn ý thức được đang làm việc vì công ty nhưng bản chất là làm việc cho chính mình. Từ đó ý tưởng thành lập HANICONS để có cơ hội thực hiện những hoài bão trên được hình thành.

Công ty Cổ phần HANICONS được sáng lập bởi hai thành viên gồm: ông Nguyễn Trọng Thủy và ông Phạm Thanh Hải.

Công ty được Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0313990394 lần đầu ngày 31/8/2016.

HANICONS là doanh nghiệp hiện đại về tư duy, chuyên nghiệp về phong cách với phương châm làm việc: “Đơn giản hóa – Nhân bản hóa – Tự động hóa”. HANICONS là môi trường trẻ, năng động, cạnh tranh lành mạnh. Đặc biệt có cơ chế hoạt động minh bạch, tự động không xin – cho, nhiều cơ hội để tăng thu nhập đối với người có năng lực.

Không chỉ vậy HANICONS còn hướng tới trở thành môi trường để các bạn có hoài bão khởi nghiệp thể hiện mình cùng văn hóa doanh nghiệp nhân văn vì cộng đồng. HANICONS có chính sách đồng hành cùng các bạn sinh viên có tiềm năng nhưng điều kiện chưa cho phép trong quá trình học tập cũng như tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp.