Ban lãnh đạo

1. Ông Nguyễn Trọng Thủy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Trọng Thủy sinh năm 1975 tại Hà Tây.
Trình độ học vấn:
– Cử nhân Toán học Trường Đại học sư phạm Hà Nội năm 1997.
– Kỹ sư Kinh tế xây dựng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2001.
Quá trình công tác:
– Từ năm 2001 đến 2003 làm chuyên viên kinh tế kế hoạch tại Công ty Cổ phần Trang Trí Nội thất Bạch Đằng thuộc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội.
– Từ năm 2003 đến 2016 làm việc tại Tập đoàn Hà Đô – Bộ Quốc Phòng. Các chức danh đảm nhận: Phó Phòng Tài chính Kế toán Tập đoàn Hà Đô; Kế toán trưởng, Phó Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hà Đô 4 thuộc Tập đoàn Hà Đô từ 2006 đến 2016.
– Tháng 8 năm 2016 Ông là thành viên sáng lập và điều hành HANICONS.
2. Ông Phạm Thanh Hải – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
Ông Phạm Thanh Hải sinh năm 1977 tại Ninh Bình.
Trình độ học vấn:
– Kỹ sư Xây dựng DD&CN Trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2001.
Quá trình công tác:
– Từ năm 2001 đến 2003 làm cán bộ kỹ thuật tại Công ty Xây lắp Hóa chất thuộc Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam.
– Từ năm 2003 đến 2012 làm việc tại Công ty Cổ phần Xây lắp & Đầu tư Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà. Các chức danh đảm nhận: Chỉ huy trưởng, Trưởng Phòng kỹ thuật thi công.
– Từ năm 2012 đến 2014 làm việc tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Xây dựng Toàn Phát. Các chức danh đảm nhận: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Lai Châu.
– Từ năm 2014 đến 2016 làm việc tại Công ty Cổ phần Hà Đô 4 thuộc Tập đoàn Hà Đô. Chức danh đảm nhận: Trưởng Phòng Kỹ thuật Công nghệ.
– Tháng 8 năm 2016 Ông là thành viên sáng lập và điều hành HANICONS.
3. Ông Lê Hoàng Cao – Thành viên HĐQT
Ông Lê Hoàng Cao sinh năm 1986 tại Hà Tĩnh.
Trình độ học vấn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN Trường ĐH Bách Khoa Tp. HCM năm 2010
Quá trình công tác:
Từ năm 2010 đến 07/2016 làm việc tại Công ty Cổ phần Hà Đô 4 thuộc Tập đoàn Hà Đô. Các chức danh đảm nhận: Cán bộ phụ trách hồ sơ thanh quyết toán, Cán bộ kỹ thuật hiện trường, Phó Chỉ huy trưởng, Chỉ huy trưởng công trình.
Tháng 8 năm 2016 Ông gia nhập HANICONS là một trong những thành viên đầu tiên của HANICONS.