Ban lãnh đạo

1. Ông Nguyễn Trọng Thủy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Trọng Thủy sinh năm 1975 tại Hà Tây.
Trình độ học vấn:
– Cử nhân Toán học Trường Đại học sư phạm Hà Nội năm 1997.
– Kỹ sư Kinh tế xây dựng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2001.
Quá trình công tác:
– Từ năm 2001 đến 2003 làm chuyên viên kinh tế kế hoạch tại Công ty Cổ phần Trang Trí Nội thất Bạch Đằng thuộc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội.
– Từ năm 2003 đến 2016 làm việc tại Tập đoàn Hà Đô – Bộ Quốc Phòng. Các chức danh đảm nhận: Phó Phòng Tài chính Kế toán Tập đoàn Hà Đô; Kế toán trưởng, Phó Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hà Đô 4 thuộc Tập đoàn Hà Đô từ 2006 đến 2016.
– Tháng 8 năm 2016 Ông là thành viên sáng lập và điều hành HANICONS.
2. Ông Huỳnh Thanh Long – Phó Tổng giám đốc
Ông Huỳnh Thanh Long sinh năm 1975 tại Phú Yên.
Trình độ học vấn:
– Kỹ sư Xây dựng DD&CN Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2003.
Quá trình công tác:
– Từ tháng 04/2003 đến tháng 04/2006 làm việc tại Công ty Cổ phần Minh Tiến. Chức vụ: Chỉ huy phó công trường.

– Từ tháng 05/2006 đến tháng 03/2011 làm việc tại Công ty TNHH APAVE Châu Á – Thái Bình Dương. Chức vụ đã đảm nhận: Trưởng đoàn tư vấn giám sát.

– Từ tháng 04/2011 đến tháng 08/2016 làm việc tại Công ty Cổ phần Hà Đô 4. Chức vụ: Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng.

– Từ tháng 09/2016 đến tháng 03/2018 làm việc tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành phố (CityLand). Chức vụ: Trưởng BQLDA 3.

– Từ tháng 04/2018 đến tháng 04/2021 làm tại Công ty TNHH APAVE Châu Á – Thái Bình Dương. Chức vụ: Giám đốc dự án, Giám sát trưởng, Phó Giám đốc chi nhánh Cần Thơ.

– Từ tháng 05/2021 đến tháng 03/2022 làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Á Đông HPP. Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật.
– Từ tháng 4/2022 gia nhập HANICONS. Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.
3. Ông Lê Hoàng Cao – Thành viên HĐQT
Ông Lê Hoàng Cao sinh năm 1986 tại Hà Tĩnh.
Trình độ học vấn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN Trường ĐH Bách Khoa Tp. HCM năm 2010
Quá trình công tác:
Từ năm 2010 đến 07/2016 làm việc tại Công ty Cổ phần Hà Đô 4 thuộc Tập đoàn Hà Đô. Các chức danh đảm nhận: Cán bộ phụ trách hồ sơ thanh quyết toán, Cán bộ kỹ thuật hiện trường, Phó Chỉ huy trưởng, Chỉ huy trưởng công trình.
Tháng 8 năm 2016 Ông gia nhập HANICONS là một trong những thành viên đầu tiên của HANICONS.