Tin công trình

24.04.2017

Khởi công Gói thầu số 1 – Khối Đảng, Đoàn thể TTHC Long Hồ

24.04.2017
Sáng 22 tháng 4 năm 2017, Hanicons, ACC 245 kết hợp cùng Chủ đầu tư tổ chức khởi công xây dựng Gói thầu số 1 – […]
06.12.2016

Khởi công Nhà thực hành thí nghiệm Trường Đại học Lâm Nghiệp – CS2

06.12.2016
Sáng 05 tháng 12 năm 2016, Hanicons, ACC 245 kết hợp cùng Chủ đầu tư tổ chức khởi công xây dựng Nhà thực hành thí nghiệm […]
06.10.2016

Khởi công Trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Lai Vung – Đồng Tháp

06.10.2016
Sáng 05 tháng 10 năm 2016, Hanicons, ACC 245 kết hợp cùng Chủ đầu tư tổ chức khởi công xây dựng Trụ sở làm việc Chi […]