Khởi công Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Tam Nông

Khởi công Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Tam Nông

          Sáng 22 tháng 10 năm 2020, Hanicons kết hợp cùng Chủ đầu tư tổ chức Lễ khởi công xây dựng Công trình Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Tam Nông. Đến dự buổi Lễ có Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp, Lãnh đạo huyện Tam Nông và các đơn vị tư vấn, …

.         Đây là công trình cấp III, gồm Nhà làm việc; Nhà phụ trợ và Hạ tầng kỹ thuật.

       Tổng mức đồng tư: 15,3 tỷ đồng. Thời gian thi công 300 ngày.

.         Với năng lực, kinh nghiệm đã thi công thành công nhiều công trình tại tỉnh Đồng Tháp, Nhà thầu cam kết sẽ tổ chức thi công hoàn thành hợp đồng trước thời hạn và đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ

Phối cảnh Kho bạc Nhà nước Tam Nông

Lãnh đạo Chủ đầu tư, Nhà Thầu tiến hành nghi lễ khởi công

Các đại biểu dự Lễ khởi công

Lãnh đạo Hanicons chụp hình lưu niệm cùng Ban chỉ huy công trình