Trúng thầu: Cải tạo Trụ sở làm việc, Nhà khách, Nhà ăn Tỉnh ủy Vĩnh Long

Trúng thầu: Cải tạo Trụ sở làm việc, Nhà khách, Nhà ăn Tỉnh ủy Vĩnh Long

        Theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu số 06/TB-BQLDA ngày 20/03/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, Hanicons được chọn là đơn vị trúng thầu thi công gói thầu Cải tạo sửa chữa Trụ sở làm việc, Nhà khách và Nhà ăn Tỉnh ủy Vĩnh Long.

.      Tổng giá trị 10 tỷ đồng. Thời gian thi công 240 ngày.

.       Đây là gói thầu quy mô nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng về chính trị để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long trong năm 2020.

     Hanicons sẽ tập trung nguồn lực hoàn thành hợp đồng trong vòng 120 ngày (Rút ngắn 50% thời gian hợp đồng).